NOVATURAS
Nesen skatītie
Vēlmju saraksts
Novatours novērtējums
Sīkdatnes iestatījumi

COVID Pauze

Ceļotāju veselība un drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Tieši tādēļ piedāvājam JAUNU papildu pakalpojumu - COVID Pauze. Šis pakalpojums ļaus jums atlikt atpūtas braucienu, ja pirms brīvdienām tiek apstiprināts pozitīvs COVID-19 tests. Iespēja vienreiz mainīt ceļojuma datumu, ilgumu, viesnīcu, numura tipu, galamērķi un / vai sezonu.

 • Ceļotājam jāinformē tūrisma operators/tūrisma aģentūra par ceļojuma maiņu ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad saņemta atbilde par COVID-19 testa pozitīvo rezultātu, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms lidojuma. Jums būs nepieciešams uzrādīt pozitīvu COVID testa rezultāta sertifikātu angļu valodā.
 • Papildu pakalpojums ir spēkā tikai atpūtas avio ceļojumiem un aviobiļetēm.
 • Pieņemama pakalpojuma maksa – 19 EUR/pers.
 • Veicot ceļojuma rezervāciju, vienlaikus var arī rezervēt papildu pakalpojumu. Papildu pakalpojumu jau pievienotajai rezervācijai var pievienot ja līdz ceļojumam palikušas 14 un vairāk dienas. *
 • Iespējams ātri un ērti rezervēt pakalpojumu iepriekš.
 • Veicot jaunu rezervāciju Novatours atpūtas braucieniem klienti var ceļot no citas valsts lidostas pēc viņu izvēles (Viļņa, Tallina vai Rīga).

 

COVID Pauze papildu pakalpojuma noteikumi

 • Jūs varat mainīt ceļojuma datumu, ilgumu, viesnīcu, numura tipu, galamērķi un / vai sezonu
 • Šis papildu pakalpojums attiecas uz visiem NOVATOURS organizētajiem ceļojumiem un aviobiļetēm,izņemot eksotiskos ceļojumus un slēpošanas tūres
 • Ceļotājam jāinformē tūrisma operators / ceļojumu aģentūra par ceļojuma izmaiņām ne vēlāk kā 24 stundas pēc pozitīva COVID-19 testa saņemšanas, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms izlidošanas. Jums būs jāuzrāda pozitīvs COVID testa rezultāts angļu valodā
 • Visiem rezervācijā iekļautajiem tūristiem ir jāpasūta papildu pakalpojums
 • Ceļojuma maiņa ir iespējama tikai tad, ja lidmašīnā ir pieejams jauns brauciena datums, ilgums, viesnīca, numura tips vai vieta
 • Rezervējot papildu pakalpojumus, klientu vārdus un skaitu nevar mainīt.
 • Izmantojot papildu pakalpojumu, jaunā rezervācijas cena tiks aprēķināta saskaņā ar jauno pašreizējo cenu
 • Ja klients izmanto šo papildu pakalpojumu un maina ceļojumu uz jaunu datumu, visa priekšapmaksa tiks pārskaitīta uz jauno rezervāciju (COVID Pauze pakalpojuma izmaksas netiks iekļautas)
 • Ja pakalpojums netiek izmantots, par to samaksātās izmaksas netiek atmaksātas
 • Klientiem 3 mēnešu laikā pēc iepriekšējā/neizmantotā ceļojuma izlidošanas datuma jāveic jauna ceļojuma rezervācija. Veicot jaunu rezervāciju.
 • Bērniem līdz 2 gadu vecumam (neieskaitot) šis pakalpojums ir bezmaksas.
 • Šo pakalpojumu var pasūtīt ceļojuma rezervācijas laikā vai pievienot pie jau iepriekš rezervēta ceļojuma, ja līdz izlidošanai ir palikušas 14 dienas un vairāk. * Ja tiek veikta jauna rezervācija un līdz ceļojumam ir atlikušas mazāk nekā 14 dienas, pakalpojumu var pievienot tikai pēc aģenta papildu pieprasījuma tūroperatoram.
 • Novatours klienti var mainīt ceļojumu uz Novaturas (ar izlidošanu no Viļņas) un Novatours (ar izlidošanu no Tallinas) tūroperatoru piedāvājumiem.

Vairāk informācijas - Jūsu tūrisma aģentūrā!