NOVATURAS
Nesen skatītie
Vēlmju saraksts
Novatours novērtējums
Sīkdatnes iestatījumi

Svarīgi zināt

Pase/Identifikācijas karte (eID)

Uz ārzemēm var doties tikai ar derīgu ceļošanas dokumentu (pasi, eID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanas dokuments būtu derīgs ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena). Mēs iesakām noskaidrot šo jautājumu pirms izbraukšanas, un nepieciešamības gadījumā nomainīt ceļošanas dokumentu vai pagarināt tā derīguma termiņu. Precīzāku informāciju Jums var sniegt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/) un Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/pases.html

!!! SVARĪGI. Ceļošanai NAV derīgas:

Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 1.jūlijam (ar ielīmētu fotokartīti); ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nav izmantojamas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas izsniegtas ar derīguma termiņu 50 gadi.


Lūdzam ņemt vērā, ka TIKAI Latvijas pilsoņa identifikācijas karte ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā. Latvijas nepilsoņiem izsniegtās identifikācijas kartes NAV DERĪGAS ceļojumos ārpus Latvijas.

Vīzas

To valstu un teritoriju sarakstu, uz kurām Latvijas pilsoņi/nepilsoņi var doties bez vīzas, var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/, vai uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājam 80005905.


Ja attiecīgā valsts nav noteikusi bezvīzu režīmu, tad ieceļošanai šajā valstī ir jāsaņem vīza. Aktuālo informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem un kārtību var iegūt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).


Tūrisma sezonas laikā vīzu izsniegšanas kārtība un citas prasības var mainīties – par aktuālo informāciju ir jāinteresējas tūrisma aģentūrā vai attiecīgās valsts vēstniecībā vai konsulārajā pārstāvniecībā.


Lūdzam ņemt vērā, ka ne tūrisma operators, ne tūrisma aģentūra nenes atbildību, ja klients nevar doties ceļojumā sakarā ar to, ka kompetentās iestādes ir atteikušas vīzas izsniegšanu, vai robežsardzes un migrācijas dienesti ir pieņēmuši lēmumu, kas liedz klientam izceļot/ieceļot konkrētā valstī.

Bērnu izbraukšanas kārtība no Latvijas

Bērnam neatkarīgi no viņa valstiskās piederības, izceļojot no Latvijas un šķērsojot iekšējo robežu, t.i. ceļojot uz Šengenas līguma dalībvalstīm, obligāti līdzi ir jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai pilsoņa identifikācijas kartei.


Augstāk minētais neizslēdz to, ka, ja Valsts robežsardzes amatpersonām, veicot savas kompetences ietvaros personu pārbaudes valsts teritorijā (t.sk. lidostas teritorijā), rodas aizdomas par bērna pretlikumīgu izvešanu no valsts, personai, kas pavada bērnu, var tikt pieprasīts uzradīt dokumentus vai sniegt informāciju, kas apliecina bērna saikni ar pavadošo personu vai to, ka bērns netiek izvests no valsts pret savu gribu vai viņa vecāku vai aizbildņu gribu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja bērns ceļo viens pats.


!!!Ņemot vērā iespējamo pārbaudi, iesakām vienmēr ņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību, pilnvaru vai jebkuru citu dokumentu, kas atļauj bērnam izceļot konkrētās personas pavadībā, vai notariāli apliecinātu atļauju bērnam ceļot patstāvīgi.


Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, t.i., ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalībvalstis, piemēram, Ēģipti, Turciju, Taizemi, Ķīnu, Šrilanku, regulē 2010.gada 03.augusta LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721.

Bērna izceļošana vecāku pavadībā, šķērsojot ārējo robežu:

Bērniem (personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu), kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk tekstā - bērni, kuri ir Latvijas valsts piederīgie), šķērsojot valsts ārējo robežu (t.i. dodoties uz valstīm, kuras nav Šengenas zonas dalībvalstis) viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:


1) derīgs ceļošanas dokuments – pase;

2) tā vecāka ceļošanas dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu; vai

3) bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērna pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu


Ja bērns izceļo tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā papildus augstākminētajiem dokumentiem jāuzrāda 4) notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) pilnvara bērna izceļošanai no valsts.

Bērna izceļošana patstāvīgi, šķērsojot ārējo robežu:

Bērns ar Latvijas valsts piederību, šķērsojot valsts ārējo robežu patstāvīgi, uzrāda:


derīgu ceļošanas dokumentu – pasi vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot piekrišanu bērna izceļošanai no valsts, nav sasniedzams, vai atsakās dot piekrišanu, bērns var izceļot no valsts patstāvīgi, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts.

Bērna izceļošana pilnvarotās personas pavadībā, šķērsojot ārējo robežu:

Ja bērns šķērso valsts ārējo robežu pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda:


derīgs ceļošanas dokuments – pase vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, EEK zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, ES dalībvalstī, EEK zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot piekrišanu bērna izceļošanai no valsts pilnvarotas personas pavadībā, nav sasniedzams, vai atsakās dot piekrišanu, bērns var izceļot no valsts citas personas pavadībā, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts attiecīgās personas pavadībā.

Izlidošanas laiks

Izlidošanas un atgriešanās laiks tiek norādīts ceļojumu dokumentos. Ceļojumu dokumentos norādītais izlidošanas laiks ir provizorisks un līdz faktiskajai ceļojuma dienai var mainīties. Ne tūrisma operators, ne aviokompānija, kas izpilda reisu, negarantē šo laiku. Norādītajiem izlidošanas laikiem ir tikai informatīvs raksturs. Jūsu ērtībai aicinām dienu pirms ceļojuma sākuma datuma, precizēt tūrisma aģentūrā vai mājas lapā www.novatours.lv, izlidošanas laiku, jo sakarā ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem tas var tikt mainīts (piem., nelabvēlīgi laika apstākļi, kas neļauj veikt plānoto reisu, negaidīti radušies trūkumi lidojumu drošībā un streiki, kas atstāj iespaidu uz lidojuma pakalpojumu sniedzēja darbu).


Atrodoties galamērķī, aktuālu informāciju par izlidošanas laiku Jums sniegs “NOVATOURS” pārstāvis, kā arī to atradīsiet viesnīcas reģistratūrā īpašā informatīvajā stendā vai „NOVATOURS” informatīvajā grāmatā.

Reģistrācija lidostā

Iesakām Jums ierasties lidostā 2,5 stundas pirms izlidošanas laika, ja vien nav norādīts citādi. Pēc reģistrēšanās lidojumam tiek izsniegta lidmašīnas iekāpšanas karte. Pēc reģistrēšanās lidojumam ir nepieciešams iziet drošības kontroli, kuras laikā tiek pārbaudīti dokumenti un var tikt pārbaudīta arī Jūsu rokas bagāža. “Novatours” nav atbildīgs par klienta nokavēšanos vai neierašanos lidostā, ja tas noticis klienta vainas dēļ. Sekojiet aktuālajai informācijai par lidojuma laiku, terminālu un iekāpšanas vārtiem uz monitoriem lidostā. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka aviokompānijai ir tiesības atteikties pārvadāt tādu pasažieri, kura garīgais vai fiziskais stāvoklis vai uzvedība, ieskaitot narkotiku vai alkohola izraisītu reibuma stāvokli, var radīt draudus paša pasažiera veselībai vai gaisa kuģī esošo personu un mantu drošībai, kā arī neērtības citiem pasažieriem un izraisīt citu pasažieru iebildumus.

Bagāža

No divu gadu vecuma katram pasažierim ir atļauts bez papildu maksas pārvadāt 15-20 kg reģistrētas bagāžas un 5 kg rokas bagāžas, ja aviokompānija nav noteikusi savādāk. Ja vienā reģistrētās bagāžas vienībā tiek pārvadātas vairāku personu mantas, tad šīs bagāžas svars nedrīkst pārsniegt 32 kg. Par nereģistrētās bagāžas drošību un saglabāšanu rūpējas pats pasažieris, savukārt, par reģistrētās bagāžas drošību un saglabāšanu lidojuma laikā ir atbildīga aviokompānija. Par katru reģistrētās bagāžas virssvara kilogramu var tikt pieprasīta papildu samaksa, kas maksājama attiecīgajā lidostā. Arī par nestandarta bagāžas (vindsērfinga, akvalangista aprīkojuma, slēpju un tml.) pārvadāšanu var tikt iekasēta papildus maksa (tāda veida bagāža nav iekļauta bezmaksas pārvadājamās bagāžas normā). Papildu maksas par bagāžu nosaka aviokompānija un attiecīgā lidosta. Neiesakām reģistrētajā bagāžā pārvadāt viegli plīstošas un ļoti vērtīgas lietas! Iesakām reģistrētajā bagāžā ievietot Jūsu vizītkarti vai jebkuru kontaktinformāciju, lai bagāžas pazušanas gadījumā, to varētu viegli identificēt.

Pārvadāšanai reģistrētajā bagāžā AIZLIEGTS IEVIETOT:

sprāgstvielas, spridzekļus un to sastāvdaļas, granātas un tml.;

gāzes: propānu, butānu, acetilēnu un tml.;

viegli uzliesmojošus šķidrumus: benzīnu, krāsu šķīdinātājus un tml.;

ugunsnedrošas cietvielas: magnēziju, pirotehniku, signālraķetes, aizdedzināšanas līdzekļus un tml.;

oksidējošas vielas un organiskos peroksīdus: balinātājus, automašīnu korpusa kosmētiskā remonta līdzekļus un tml.;

toksiskas un infekciju izraisošas substances: žurku indi, inficētas asinis un tml.;

radioaktīvus materiālus, tai skaitā arī medicīniskus vai rūpnieciskus izotopus;

koroziju izraisošas vielas: dzīvsudrabu, skābes akumulatorus un tml.;

automobiļu degvielas apgādes sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu.


Rokas bagāžā stingri aizliegts pārvadāt potenciāli bīstamus priekšmetus (šķēres, nažus, manikīra piederumus vai jebkādus citus asus un viegli uzliesmojošos priekšmetus).


Sākot ar 2006. gada 6. novembri ES, Norvēģijas, Islandes un Šveices lidostās ir spēkā noteikumi, kas ierobežo šķidrumu apjomu, kādu pasažieri drīkst iznest caur drošības kontroles punktiem. Noteikumi attiecas uz visiem pasažieriem, kas izlido no ES lidostām neatkarīgi no galamērķa. Tas nozīmē, ka drošības kontroles punktos pasažieru un viņu rokas bagāža aizliegto priekšmetu pārbaudē papildus tiks pakļauta arī šķidru vielu pārbaudei. Tomēr ierobežojumi neattiecas uz šķidrām vielām, kuras var iegādāties veikalos pēc iekāpšanas karšu pārbaudes, kā arī ES aviosabiedrību lidmašīnās.


Rokas bagāžā ir atļauts tikai neliels daudzums šķidru vielu. Šķidrumiem ir jābūt atsevišķās tvertnēs un katras ietilpība nedrīkst pārsniegt 100 mililitrus. Visas tvertnes ir jāievieto vienā caurspīdīgā atkārtoti attaisāmā un aiztaisāmā viena litra ietilpības plastikāta maisiņā. Viena pasažiera rokas bagāžā var būt tikai viens šāds maisiņš.


Papildus informāciju par drošības noteikumiem var atrast internetā, Rīgas starptautiskās lidostas mājas lapā: http://www.riga-airport.com/lv/main/pasazieriem/noderiga-informacija/avio-drosibas-prasibas


Ja lidojuma laikā pazūd reģistrētā bagāža, pretenzijas piesakāmas pārvadātājam rakstveidā nekavējoties pēc notikuma, kas ir pretenzijas pamatā. Jo paziņojums tiks iesniegts ātrāk, jo pārvadātājam būs lielākas iespējas bagāžu atrast. Paziņojums par reģistrētās bagāžas bojājumu ir iesniedzams nekavējoties pēc tā atklāšanas, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā un, ja tā ir aizkavējusies – 21 dienu laikā no dienas, kad bagāža nonākusi pasažiera rīcībā. Paziņojums iesniedzams rakstveidā klātienē, nosūtāms pa faksu, elektronisko pastu vai pastu lidostas Atrasto mantu birojam (Lost and Found Office) un pārvadātājam. Pārvadātājs nav atbildīgs par rokas bagāžai un personīgām vajadzībām gaisa kuģa salonā līdzpaņemtajiem priekšmetiem nodarītajiem zaudējumiem, ja vien zaudējumi nav radušies pārvadātāja rupjas nevērības rezultātā.

Ēdināšana lidojuma laikā

Ēdināšana lidojuma laikā tiek nodrošināta par papildu samaksu un netiek iekļauta standarta kompleksa pakalpojuma cenā.

Atlaides bērniem

Lielākā daļa aviokompāniju piemēro vienādus noteikumus un atlaides bērniem. Pasūtot braucienu, Jums ir jānorāda ne tikai bērna uzvārds, bet arī precīzs dzimšanas datums. Ja brauciena laikā bērnam paliek 2 gadi, aviokompānija viņu reģistrē kā divgadīgu bērnu. Bērnam līdz divu gadu vecumam nav atsevišķas sēdvietas lidmašīnā un netiek piešķirts atļautais reģistrētās bagāžas svars. Bērnam no 2 gadu vecuma, tāpat kā pieaugušajam, ir atsevišķa vieta lidmašīnā un reģistrējamās bagāžas norma.

Aviokompānijas atbildība

Galvenie normatīvie akti, kas regulē gaisa pārvadājumu norisi, kā arī nosaka gaisa pārvadājumu veicēju atbildību ir: 1994.gada 20.oktobra likums „Par aviāciju”; 1999.gada 28.maija Monreālas Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju; ES Padomes Regula 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 261/2004, ar kuru paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.


Nepieciešamības gadījumā, pārvadātājs bez iepriekšējā brīdinājuma, lai nodrošinātu lidojumu, pasažieru un kravas drošumu var izmantot rezerves pārvadātāju un lidmašīnu pakalpojumus, nomainīt lidmašīnas tipu, izmainīt vai izlaist nosēšanās vietas.

Nogādāšana no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ (Transfērs)

Transfērs tiek nodrošināts ar autobusu, “Novatours” pārstāvja vai „Novatours” sadarbības partneru pārstāvja pavadībā, no lidostas līdz viesnīcai ielidošanas dienā un no viesnīcas līdz lidostai izlidošanas dienā. Dienu pirms izlidošanas precizējiet izbraukšanas laiku no viesnīcas uz lidostu. Pērkot ceļojumu, iespējams pasūtīt privāto transfēru par atsevišķu samaksu.


Lūdzam pievērst uzmanību, ka, ņemot vērā kūrortu specifiku un viesnīcu izvietojumu, autobuss ne vienmēr var piebraukt pie pašas viesnīcas. Tāpēc pasažieri tiek nogādāti/uzņemti tuvākajā iespējamajā piebraukšanas vietā. Šādā gadījumā no šīs vietas neliels ceļa posms būs jāmēro kājām.

Informācija par viesnīcām

Vispārīga informācija


Pasaules mērogā, kā arī Eiropas Savienībā nepastāv vienota klasifikācijas sistēma iestādēm, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus, tāpēc, atkarībā no valsts, ir dažādi vienādu kategoriju viesnīcu standarti. Viesnīcas kategorija var būt atkarīga no numuru lieluma un aprīkojuma, apkalpošanas līmeņa, kā arī no piedāvāto pakalpojumu klāsta. Prasības, kas tiek izvirzītas kategorijai un to izskaidrojums dažādās valstīs var atšķirties. Viesnīcas oficiālā kategorija tiek norādīta atsevišķi katras viesnīcas aprakstā («Viesnīcas nacionālā kategorija...!»). Gadījumā, ja oficiālā kategorija nav norādīta aprakstā, tad viesnīcai nav oficiālās kategorijas šajā valstī.


„Novatours” katalogā tiek dota papildu viesnīcu klasifikācija, kas apzīmēta ar nelieliem globusiem. Tas ir subjektīvs ceļojumu organizētāja novērtējums konkrētai mītnei attiecīgajā valstī (ņemot vērā viesnīcas atrašanās vietu, viesnīcas aprīkojumu un tml.), kas Jums palīdzēs izvēlēties nepieciešamo viesnīcu. Neuzskatiet, ka globusi ir viesnīcai piešķirtās zvaigznes, kas norāda viesnīcas oficiālo kategoriju.


Viesnīcu apraksti “Novatours” katalogā ir pietiekami detalizēti un skaidri, bet jaunākās izmaiņas, kas ir parādījušās pēc kataloga iznākšanas, var arī nebūt atspoguļotas viesnīcu aprakstā. Sezonas laikā var tikt mainīta arī viesnīcas kategorija. “Novatours” neuzņemas atbildību par šādām izmaiņām.


Katalogā ir sniegtas norādes uz viesnīcu mājas lapām internetā. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka ar informācijas sagatavošanu un atjaunošanu viesnīcu mājas lapās nodarbojas attiecīgo viesnīcu administrācija. „Novatours” neuzņemas atbildību par viesnīcu mājas lapā izvietoto informāciju.


Izmitināšana


Viesnīcās var būt divvietīgi, vienvietīgi numuri, apartamenti (viesnīcas numurs, kurā ir atsevišķa guļamistabas un viesistabas zona, tas var būt aprīkots ar mini virtuvi, dažkārt apartamentus veido vairākas caurstaigājamas istabas, piemēram, viesistaba un guļamistaba) un studijas (vienistabas numurs ar nelielu priekšnamu, tajā var būt ierīkota virtuves zona).


Izmitināšana var tikt piedāvāta arī tā sauktajos „anonīmajos apartamentos” (raksturīgs slēpošanas kūrortiem). Izvēloties izmitināšanu „anonīmajos apartamentos”, ceļojuma dokumentos šādā gadījumā netiks norādīts konkrēto apartamentu nosaukums, bet tiks norādīts: atrašanās vieta (kūrorts), kategorija, numura tips un ēdināšanas veids. Katalogā var būt piedāvāti apartamentu piemēri ar aprakstiem un fotogrāfijām, tomēr par to, kuros tieši apartamentos tūrists tiks izvietots attiecīgā kūrorta robežās, kļūst zināms tikai ierodoties kūrortā.


!!!Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka standarta divvietīgajā viesnīcas numurā, atkarībā no interjera, var būt gan viena divguļamā, gan divas atsevišķas gultas.


Parasti viesnīcās nemēdz būt trīsvietīgi numuri. Rezervējot vietu trešajai vai ceturtajai personai, divvietīgajā numurā tiek ievietota papildu gulta, dīvāns vai krēsls–gulta. Par papildu samaksu var izīrēt gultiņu zīdainim.


Izmitināšana viesnīcā notiek brīvajos rezervētā tipa numuriņos pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Numurus ar skatu uz jūru viesnīcas garantē tikai gadījumā, ja par to ir saņemta īpaša piemaksa, ko samaksājis tūrists. Pretējā gadījumā šāda vēlme var tikt apmierināta tikai tad, ja šāds numuriņš ir pieejams. Vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka jēdzieni „uz jūras pusi” („sea side”) vai „skats uz jūru” („sea view”) norāda tikai numura ģeogrāfisko novietojumu pret jūru, kas nav identisks jēdzienam „ar tiešu skatu uz jūru” („sea front”). Numuros ar logiem uz jūras pusi/skatu uz jūru nereti nav tieša skata uz jūru (numura logi pret jūru pavērsti leņķī), jūra ir redzama tālumā vai skatu uz jūru var aizsegt citas ēkas un koki.


Kā papildu vēlmes, kas nav saistošas ceļojuma organizētājam un to nodrošināšana netiek garantēta, tiek attiecinātas arī vēlmes apmesties konkrētā viesnīcas stāvā, blakus numuros utt. Šīs vēlmes viesnīcas administrācija izpilda iespēju robežās.


Līgumos bieži tiek izmantoti zemāk minētie saīsinājumi, lai apzīmētu, cik personām paredzēts viesnīcas numurs:


SGL (Singl) – vienvietīgs;

DBL (Double) – divvietīgs;

TRPL (Tripl) – trīsvietīgs;

QUDRPL (Quadruple) – četrvietīgs;

FAMILY - ģimenes numurs


Ja iepriekšminēto numuru tipos ir iespējama bērna izmitināšana, pie attiecīgā numura apzīmējuma tiek izmantots papildus apzīmējums – CHD (Child).


Izmitināšana slēpošanas kūrortos


Slēpošanas kūrortos izmitināšana var tikt piedāvāta „anonīmajos apartamentos”. Tas nozīmē, ka ceļojuma dokumentos nebūs norādīts konkrēto apartamentu nosaukums, bet būs tikai noteikta atrašanās vieta (kūrorts), kategorija, numura tips un ēdināšanas veids. Informācija, kuros tieši apartamentos tūrists tiks izmitināts, kļūst zināms tikai ierodoties kūrortā.


Vēršam Jūs uzmanību, ka slēpošanas kūrortu divvietīgajos numuros parasti ir viena divvietīgā gulta vai 2 (divas) atsevišķas vienvietīgās gultas, taču dažās viesnīcās, it īpaši apartamentos vai rezidencēs, var būt tikai gulta – dīvāns vai arī divstāvīgā gulta.


Pakalpojumi viesnīcās


Katalogā pie katras viesnīcas ir sniegts apraksts par viesnīcā pieejamajiem pakalpojumiem un servisiem, numuru aprīkojumu, izklaides iespējām un pieejamiem ēdināšanas tipiem. Aktuālu informāciju par pieejamo maksas un bezmaksas pakalpojumu klāstu, to cenām, sniegšanas kārtību un vietu, Jums sniegs viesnīcas personāls pēc ierašanās viesnīcā. Tūrisma sezonas laikā piedāvāto pakalpojumu klāsts, to cenas, norises laiki un kārtība var tikt mainīti pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Izklaidējošo pasākumu organizācijas intensitāti un kārtību nosaka un koordinē viesnīcas administrācija (piemēram, animācijas šovu, ūdens atrakciju parku un slidkalniņu, baseinu darba laiku). Tāpat viesnīcas administrācijas kompetencē ir noteikt restorānu un bāru darba laiku un, ievērojot laika apstākļus, ierobežot āra kafejnīcu, restorānu, pludmales un baseina bāru darba laiku un pieejamību.


Diennaktis viesnīcā


Ierašanās dienā par diennakts sākumu viesnīcā uzskata laika posmu no plkst. 14 līdz 18, aizbraukšanas dienā diennakts viesnīcā beidzas plkst. 10 - 12. Pēdējā dienā viesnīcas numurs ir jāatbrīvo līdz plkst. 10-12, ieskaitot bagāžu. Par noteikumiem, kas regulē izrakstīšanos no viesnīcas, Jūs informēs viesnīcas administrācija vai „Novatours” pārstāvis. Noteikumi ir spēkā arī tad, ja jāizlido naktī, pat pēc plkst. 24:00. Dažās viesnīcās pēc numura atbrīvošanas bagāžu var atstāt bagāžas glabātuvē vai speciālā telpā viesnīcā. Ja ir iespējams, viesnīcas administrācija var izmitināt viesus ātrāk vai pagarināt numura atbrīvošanas laiku. Parasti par to tūristiem ir jāmaksā papildu maksa, ko nosaka viesnīcas administrācija.


Ēdināšana viesnīcās


Saskaņā ar cenu lapu, ir iespējami šādi ēdināšanas veidi: bez ēdināšanas (SC – Self Catering); brokastis (BB – Bed & Breakfast), brokastis un vakariņas, vietām brokastis un pusdienas (HB – Half board); brokastis, pusdienas un vakariņas (FB – Full Board); viss iekļauts (AI – All Inclusive); „viss iekļauts+” (UAI – Ultra All Inclusive). Pusdienu un vakariņu laikā dzērieni ēdināšanas cenā nav iekļauti (izņemot gadījumus, kad klients iegādājies ēdināšanu „viss iekļauts” vai „viss iekļauts+”).


Ēdienreizes tiek organizētas tam paredzētajās vietās un laikā viesnīcas teritorijā (atsevišķos gadījumos ēdienreizes var tikt nodrošinātās arī ārpus viesnīcas, piemēram, tuvējā tavernā vai restorānā, vai citā viesnīcā). Ja klienti, kas agri no rīta atstāj viesnīcu vai atgriežas viesnīcā vēlu vakarā, vēlas saņemt ēdināšanu citā laikā, atsevišķos gadījumos tas ir iespējams (dažkārt par papildu samaksu). Šajā gadījumā var saņemt agro brokastu vai vēlo vakariņu produktu saiņus. Vai ir iespējams šāds ēdināšanas variants un kārtību, kādā tas ir realizējams, nosaka konkrētās viesnīcas administrācija.


Ja ēdināšanas veids ir „zviedru galds” - klients var patstāvīgi izvēlēties ēdienu no piedāvātā klāsta. Dažkārt ir jāizvēlas viens pamatēdiens no vairākiem piedāvājumiem. Kontinentālo brokastu ēdienkartē ietilpst: kafija vai tēja, sula, džems, sviests, bulciņa.


Ja ēdināšanas veids ir “viss iekļauts”, tad ēdiens tiek pasniegts ne mazāk, kā trīs reizes dienā un vietējā ražojuma atspirdzinošie un alkoholiskie dzērieni jau ir iekļauti cenā. Ja ēdināšanas veids ir „viss iekļauts+”, papildu ēdināšanas veidam „viss iekļauts” cenā ietilpst arī daži izlejamie importētie alkoholiskie dzērieni, bet pati viesnīca piedāvā plašāku bezmaksas pakalpojumu klāstu (precīzs šo pakalpojumu uzskaitījums sniegts konkrētās viesnīcas aprakstā).


Konkrēto ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtību, laiku, kad un kur var saņemt attiecīgo ēdināšanu, ēdienu un dzērienu izvēli nosaka viesnīcas administrācija saskaņā ar valsts īpatnībām, viesnīcas kategoriju un tml. Pēc administrācijas lēmuma daži dzērieni, ēdieni vai pakalpojumi var tikt piedāvāti par papildu samaksu pat tad, ja tā ir viesnīca ar „viss iekļauts” vai „viss iekļauts+” ēdināšanu.


Parasti viesnīcas numuros, kuros nav virtuves, ir aizliegts gatavot un uzglabāt ēdienu. Tajās viesnīcās, kurās ierašanās dienā numurā ir pieejama kafija un tēja, ir atļauts sagatavot šos dzērienus. Šo dzērienu krājumi parasti netiek papildināti.


Vēršam Jūsu uzmanību, ka vakariņu laikā viesnīcās ir obligāta prasība attiecībā uz apģērbu: tūristi pludmales apģērbā viesnīcas ēdnīcās un restorānos netiek ielaisti. Vīriešiem vakariņu laikā ir jābūt garajās biksēs un kreklā vai T-kreklā (ne pludmales krekliņā). Sievietes pludmales apģērbā arī ēdamzālē netiek ielaistas.


Seifs viesnīcā


Atgādinām, ka saskaņā ar dažu valstu normatīvajiem aktiem viesnīca nav atbildīga par vērtslietām, kas atstātas viesnīcas numuros. Iesakām vienmēr iznomāt viesnīcas seifu un glabāt tajā pasi, naudu un citas vērtīgās lietas. Arī citas vērtslietas, ko Jūs atstājat numurā rekomendējam glabāt aizslēdzamās somās.


Kondicionētājs


Viesnīcu kondicionēšanas sistēma parasti strādā saskaņā ar viesnīcas administrācijas noteiktu grafiku, kas ir atkarīgs no laika apstākļiem, sezonas un tml. Viesnīcās var būt divu tipu kondicionētāji: centrālie un individuālie. Centrālos kondicionierus ieslēdz, izslēdz un gaisa temperatūru kontrolē viesnīcas administrācija. Tie strādā vai nu visu diennakti, vai arī tiek ieslēgti noteiktā laikā uz dažām stundām dienā vai naktī. Brīdinām, ka tūristiem, kuri nav pieraduši pie karsta klimata, var nepietikt ar tāda veida dzesēšanas sistēmu. Individuālie kondicionētāji tiek ieslēgti un ir regulējami katrā numurā individuāli. Parasti, ja tūristi neatrodas numurā, gan centrālie, gan individuālie kondicionētāji atslēdzas automātiski.


Ūdens


Svešās valstīs neiesakām dzert ūdeni no krāna. Ar baktērijām piesārņots ūdens var kaitēt veselībai un izraisīt veselības problēmas.


Elektrība


Dienvidu zemju viesnīcās mēdz būt pārtraukumi elektroapgādē. Elektrības spriegums visur nav vienāds (125 V vai 220 V), tāpēc vienmēr pievērsiet uzmanību instrukcijām vannas istabās. Dažās viesnīcās elektrības kontaktligzdas forma var atšķirties. Tāpēc, lietojot savas elektroierīces, ir vajadzīgs pārveidotājs. Dažās viesnīcās to var iznomāt, bet mēs iesakām to iegādāties pirms izbraukšanas.


Troksnis


Daļa viesnīcu, ko piedāvā “Novatours”, atrodas tādās vietās, kur visu diennakti darbojas restorāni, kafejnīcas, diskotēkas. Daudzu viesnīcu teritorijā tūrisma sezonas laikā līdz vēlajai stundai ilgst izklaides programmas. Dažreiz troksni ielās pastiprina transporta kustība. Viesnīcas, kas atrodas netālu no lidostām, var sasniegt izlidojošo un ielidojošo lidmašīnu radītie trokšņi. Viesnīcas administrācija lūdz, lai viņu viesi uzvestos pieklājīgi, bet dažreiz tūristiem patīk trokšņot. Viesnīcas administrācija neatbild par trokšņa līmeni ārpus viesnīcas. Tiem, kas meklē mieru, mēs iesakām iepriekš uzmanīgi izlasīt viesnīcas aprakstu mūsu katalogā un atbilstoši tam izvēties viesnīcu mierīgā vietā, tālu no skaļām izklaides vietām.


Minimālā cena vienam pieaugušajam


Ja trīs pieauguši cilvēki ir izlēmuši apmesties divvietīgajā viesnīcas numurā, kurā var ievietot papildu gultu, tad trešajai personai tiek piešķirta atlaide. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka izmitināšana būs divvietīgā numurā ar papildu gultu.

Novatours pārstāvji

Vispārīga informācija


Par klientu atpūtu un labsajūtu atpūtas vietā rūpējas “Novatours” pārstāvji, kuri runā latviešu, krievu, angļu un (vai) vācu valodā, bieži arī vietējo iedzīvotāju valodā. Ar viņiem var satikties informatīvo sanāksmju laikā Jūsu viesnīcā vai, nepieciešamības gadījumā, sazināties pa mobilo telefonu jebkurā diennakts laikā. Pārstāvju pienākums – sagaidīt ieradušos tūristus lidostā un pavadīt tos līdz viesnīcai, palīdzēt tajā apmesties, sniegt informāciju par valūtu, telefona zvaniem, transportu un tml. Aizbraukšanas dienā – pavadīt līdz lidostai un, ja ir iespējams, palīdzēt piereģistrēties lidojumam. Bieži „Novatours” pārstāvjiem palīdz ārzemju partneru līdzstrādnieki, kas runā angļu un citās valodās.


Ekskursijas, organizētie tūristu braucieni un izklaides


„Novatours” pārstāvji sniegs Jums informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām atpūtas vietās. Ekskursijas un izklaides braucieni tiek organizēti gandrīz katru dienu. Ekskursiju organizators ārvalstīs ir „Novatours” partneri, kuri arī nes atbildību par ekskursiju un izklaides braucienu norises kārtību. Ekskursiju un izklaides braucienu organizatori nosaka ekskursiju cenas, programmu un objektu apmeklējumu secību un kārtību. Papildu informāciju par „Novatours” partneru organizētajām ekskursijām, to programmām, cenām un cenā iekļautajiem pakalpojumiem „Novatours” pārstāvji sniegs Jums pēc ierašanās valstī. Nereti ekskursijai paredzēts minimālais ceļotāju skaits. Ja ekskursijai nebūs pieteicies pietiekams minimālais tūristu skaits, ekskursijas izmaksas vienam cilvēkam var mainīties vai arī ekskursija var tikt atcelta.


Veselība


Pirms došanās ceļojumā iesakām veikt savas veselības un dzīvības apdrošināšanu un lūdzam uzmanīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem, kas norādīti polisē. Katras apdrošināšanas kompānijas noteikumi var paredzēt atšķirīgu kārtību, kā ir jārīkojas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.


!!!Vēršam uzmanību, ka apdrošināšanas līgums ir atsevišķs līgums ar attiecīgo apdrošināšanas kompāniju un kompānija „NOVATOURS” nav atbildīga par tā izpildi.


Pirms dodaties atpūsties uz eksotiskajām valstīm, iesakām iepriekš konsultēties arī ar ārstu par profilaktiskās potēšanās jautājumiem. Par to ir jāparūpējas un jāuzņemas visas izmaksas pašam tūristam. Papildus informāciju par vakcinācijām Jūs varat saņemt Latvijas Infektoloģijas centrā pa tālruni +371 67014595 vai interneta mājas lapā http://www.lic.gov.lv.


Pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā jāvēršas tuvākajā medicīniskajā punktā, slimnīcā vai ar viesnīcas administratora starpniecību jāizsauc ārsts, informējiet arī savu apdrošināšanas kompāniju un „Novatours” pārstāvi par notikušo.


Lielākajā daļā viesnīcu tiek piedāvāti ārsta pakalpojumi. Viesnīcas ārsts parasti pieņem dažas stundas dienā, vai, nepieciešamības gadījumā, ierodas pēc izsaukuma.


Tomēr ne visas medicīnas iestādes sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, tāpēc par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, iespējams, vajadzēs norēķināties uz vietas. Šādā gadījumā pieprasiet dokumentus par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem: ārsta izsniegtu izziņu, kurā norādīta diagnoze, ar ārsta zīmogu un parakstu apliecinātu rēķinu par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu un kvīti par izrakstīto zāļu iegādi. Ārstēšanos slimnīcā, transportu, ātrās palīdzības sniegtos pakalpojumus Jums kompensēs tad, ja būsiet apdrošinājušies un laikus vērsīsieties pie apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja (adreses norādītas polisē), kurš ir pilnvarots parūpēties par Jūsu ārstēšanu un norēķināties par to.

Pretenzijas

Ja Jūs uzskatāt, ka noslēgtajā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumā norādītie pakalpojumi netiek nodrošināti, vai arī netiek nodrošināti pienācīgā veidā, ar pretenzijām var vērsties pie „Novatours” pārstāvja ceļojuma laikā, jo uz vietas būs vieglāk novērst radušās nepilnības. Ja pretenzijas „Novatours” pārstāvim tiks izvirzītas jau dodoties mājās, vairs nebūs iespējams novērst trūkumus pakalpojumu sniegšanā. Ja nepilnības pakalpojumu sniegšanā neizdodas novērst uz vietas, pretenzijas „Novatours” var iesniegt rakstiski, 15 darba dienu laikā pēc ceļojuma beigām. Līdz ar pretenziju jāiesniedz arī ceļojuma dokumentu un tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma kopijas. Iesniedzot pretenziju, lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, konstatēto pakalpojuma neatbilstību noslēgtā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumiem.


Iesniegumus lūdzam sūtīt uz adresi:

SIA NOVATOURS

Krasta iela 105a,

Rīga, LV – 1019, Latvija vai uz info@novatours.lv.


Par konstatēto tūrisma līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu, Jums ir tiesības vērsties pie „Novatours” visā „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” noteiktajā termiņā.


“NOVATOURS” nav atbildīgs par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par pamatu ir bijuši apstākļi vai notikumi, kurus „NOVATOURS” nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.


Netiek pieņemtas pretenzijas par pakalpojumiem, kas nebija iekļauti konkrētā brauciena aprakstā un tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumā.


Ieteikumi


Pirms doties ceļojumā, iesakām uzmanīgi iepazīties ar tūristiem paredzēto informāciju LR Ārlietu ministrijas mājas lapā:

www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celodrosi/bridinajumi/

Apvienotie kompleksie ceļojumi

Noteiktajos ceļojuma virzienos ir iespējams iegādāties apvienotos kompleksos tūrisma pakalpojumus. Apvienotie kompleksie tūrisma pakalpojumi atšķiras no regulārajiem kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, jo šajā gadījumā tūrists pavada daļu atpūtas laika vienā kūrortpilsētā, bet pārējo daļu – citā. Iegādājoties apvienoto komplekso pakalpojumu, tiks norādīts viesnīcu nosaukums un to oficiālā kategorija, vai arī tūrisma operatora subjektīvais viesnīcu vērtējums. Tāpat tiks norādīts kūrortu nosaukums un nakšu skaits katrā viesnīcā. Apvienoto komplekso tūrisma pakalpojumu pakete ietver sevī grupas transfēru no lidostas uz viesnīcu ierašanās dienā (pirmajā ceļojuma dienā) un no viesnīcas uz lidostu pēdējā ceļojuma dienā. Transfērs starp kūrortiem (pilsētām) ir iekļauts komplekso tūrisma pakalpojumu cenā. Transfērs starp kūrortiem (pilsētām) ir grupas transfērs un atkarībā no attāluma un infrastruktūras tiek nodrošināts ar sauszemes transportu, ūdens transportu vai gaisa transportu. Atsevišķos gadījumos līgumā nav norādīts viesnīcas nosaukums, taču ceļojuma dokumentos vienmēr ir atrunāts kūrorta nosaukums, viesnīcas oficiālā kategorija vai arī NOVATOURS subjektīvā viesnīcu klasifikācija, numuriņa tips un ēdināšanas veids.

Kārtība, kādā tiek atgriezta klientu iemaksātā nauda un veikta tūristu repatriācija tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā.


Ja Operators nespēs izpildīt uzņemtās līgumsaistības līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā, Tūristam ar saviem prasījumiem klienta iemaksātās naudas atgriešanai vai repatriācijas pakalpojumu nodrošināšanai ir tiesības vērsties AAS „Gjensidige Baltic”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003210451, Brīvības ielā 39, Rīgā (turpmāk – Apdrošinātājs), ar rakstveida paziņojumu, kurā norādāms tūrista vārds, uzvārds, kontakttālrunis, līguma numurs, pakalpojuma sniedzējs, nesaņemtais pakalpojums, datums, kad, saskaņā ar līgumu, bija jāsaņem pakalpojuma izpildījums, paziņojuma sniegšanas datums.


Tūrista pienākums pēc Apdrošinātā riska iestāšanās ir:


1. iesniegt Apdrošinātājam noteiktas formas pieteikumu Apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, tam pievienojot līguma par komplekso tūrisma pakalpojumu ietvaros Tūrista iemaksātās naudas iemaksu Apdrošinājuma ņēmējam apliecinošus dokumentus, kā arī dokumentus, kas apliecina līguma par komplekso tūrisma pakalpojumu noslēgšanu, neizpildi vai daļēju neizpildi un apstiprina atgriešanās izdevumus valstī, no kuras sākts ceļojums;

2. pēc Apdrošinātāja pieprasījuma iesniegt citus dokumentus un informāciju, kas raksturo līguma par komplekso tūrisma pakalpojumu neizpildi vai daļēju neizpildi un apstiprina zaudējuma apmēru Apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā;

3. pierādīt radušos zaudējumu, uzrādot rakstiskas liecības, tajā skaitā, bet ne tikai pamatoti nepieciešamo izdevumu apliecinošus maksājuma dokumentus, saņemto un izmantoto transporta pakalpojumu dokumentus un tamlīdzīgi;

4. informēt Apdrošinātāju, ja zaudējumus pilnībā vai daļēji atlīdzinājusi trešā persona;


Apdrošinātājs Līgumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pieprasītajiem un saņemtajiem dokumentiem, kuros tiek apstiprināta vai netiek apstiprināta Apdrošinātā riska iestāšanās, pieņem lēmumu, vai notikums, kas izraisījis līguma par komplekso tūrisma pakalpojumu saistību neizpildi vai daļēju neizpildi, ir cēloņsakarīgas sekas Apdrošinātajam riskam un uzskatāms par Apdrošināšanas gadījumu, par ko Tūristam kompensācijas veidā izmaksājama Apdrošināšanas atlīdzība vai nodrošināmi pakalpojumi.